Ett slakteri av modernt snitt för djurens bästa

Ickholmens slakteri är en del av Siljans Chark och togs i drift 2004. Slakteriet är ett av de modernaste i Sverige och utvecklas ständigt för bästa djuromsorg. Under slutet av 2014 byggdes stallarna ut för att öka kapaciteten med bibehållen hög djuromsorg. Under sommaren 2016 invigdes ytterligare en utbyggnad för slaktbiprodukter samt återtag.

Idag arbetar cirka 35 stycken duktiga slaktare inom verksamheten med fokus på kvalitet och god djuromsorg. Slakten bedrivs dels för egen produktion i Mora, där vi styckar och tillverkar kött- och charkprodukter som säljs under varumärket Siljans Chark, och dels för HK Scan som också är delägare i Siljans Chark med 39 procent.

Miljön är viktig för oss. Därför investerade vi 2015 i reningsverk och kommer de närmaste åren att se över vår energi- och värmeförbrukning.

Vi växer och värnar om det lokala – därför ser vi gärna dig som lokal leverantör till vårt slakteri!

ickholmens_slakteri

Kontakta oss

www.hkscanagri.se

Slakteriet:
0248-23 124
(mån- fre 07.00-15.30)

Inköp djur och slakterifrågor:
Runar Gustafsson
070-200 01 98
runar.gustafsson@siljanschark.se

Inköp djur och livsdjursförmedling:
Louise Ryberg
070-555 20 64
louise.ryberg@siljanschark.se

Lars Nilsson Djurinköpare (område Gävleborg, Härjedalen, Medelpad, Jämtland)
018-16 75 19
lars.nilsson@hkscan.com 

Slaktanmälan:
HK SCAN AGRI
0771-500 500

Slaktanmälan återtag:
HK SCAN AGRI
0771-500 500
Prislista för återtag (PDF)

Styckning återtag:
0248-23 124

Intransport av slaktdjur:
Sune Olsson åkeri AB
070-378 96 76

Veterinär SLV:
0248-206 14