Siljans Chark AB i konkurs

I samband med att Siljans Chark AB begärts i konkurs så är det många som har funderingar om det uppkomna läget. I nuläget löper produktion och leveranser på som tidigare, frånsett möjligen någon mindre störning. Parallellt med detta kommer bolaget att läggas ut till försäljning med målet att Siljans Charks kvalitetsprodukter och starka varumärke ska leva vidare i mångårigt samarbete med bönderna i Dalarna och angränsande län.