Klas-Erik Andersson
Gnarp

I Gnarp ligger Klas-Erik Anderssons grisgård som drivits av flera generationer Andersson sedan början av 1800-talet. Klas-Erik tog över gården efter sin far år 2000 och 2007 började han fokusera på grisuppfödning.

–    Vi producerar ungefär 600 slaktsvin om året. Just nu bygger vi ut verksamheten med 500 platser. Gårdsgriskonceptet gör att man vågar satsa.

–    Det känns positivt att producera griskött som får växa upp på inhemska råvaror och som gör ett lågt miljöavtryck. De är bra både för bygden och  för konsumenterna som efterfrågar lokalt kött, säger Klas-Erik.

 

karta_klas-erik