Slakteriet i Ickholmen

På vårt slakteri i Ickholmen, utanför Rättvik, drivs en toppmodern verksamhet med stränga krav på god djuromsorg, miljö och livsmedelssäkerhet. Verksamheten är KRAV-godkänd och bedrivs enligt EU-normer, med strikta kvalitetssystemet och miljöklassificering. Här jobbar duktiga yrkesmän där alla steg övervakas noggrant av fysisk närvarande myndighet, det vill säga Livsmedelsverkets veterinärer och tillsynstekniker. Allt för att säkerställa god djuromsorg, hög kvalitet och naturligtvis att lagar och förordningar efterlevs. Regelbundna kontakter hålls också med övriga inblandade, till exempel Jordbruksverket, Rättviks kommun, och Arbetsmiljöverket. Få branscher är lika hårt kontrollerade.

ickholmen

ickholmen

Ickholmens slakteri är en del av Siljans Chark där bönder är den största ägargruppen med 47% av aktierna. Slakteriet är ett av landets modernaste och togs i drift 2004. Sedan dess har flera utbyggnader och moderniseringar gjorts. Under slutet av 2014 byggdes stallarna ut för att öka kapaciteten med bibehållen hög djuromsorg. Idag har vi cirka 35 stycken duktiga slaktare med fokus på kvalitet och god djuromsorg. Slakten bedrivs dels för egen produktion i Mora där vi styckar och tillverkar kött- och charkprodukter som säljs under vårt starka varumärke Siljans Chark och dels för HK Scan som också är delägare i Siljans Chark till 39%.

Miljön är viktig för oss på Siljans Chark. Därför har vi under 2015 investerat i reningsverk och kommer de närmaste åren att se över energi och panna. I juni 2016 invigdes vår senaste investering där vi utvecklat en anläggning för hantering av organ och biprodukter.

Hos oss jobbar riktiga styckmästare med skarpa ögon för detaljer. Det som de inte vet om kött är inte värt att veta. Med varsam hand skär de ut de olika delarna av köttet som sedan blir styckningsdetaljer eller charkuterier.